Open access

Changes in ischaemic ECG abnormalities and subsequent risk of cardiovascular disease

Takeshi Sawai, Hironori Imano, Isao Muraki, Mina Hayama-Terada, Yuji Shimizu, Renzhe Cui, Akihiko Kitamura, Masahiko Kiyama, Takeo Okada, Tetsuya Ohira, Kazumasa Yamagishi, Mitsumasa Umesawa, Tomoko Sankai, Hiroyasu Iso, for the CIRCS Investigators, Shinichi Sato, Isao Koyama, Masakazu Nakamura, Masanori Nagao, Isao Saito, Ai Ikeda, Koutatsu Maruyama, Takeshi Tanigawa

10.1136/heartasia-2016-010846

January 23, 2017

Lean body mass index prognostic value for cardiovascular events in patients with coronary artery disease

Hirofumi Hioki, Takashi Miura, Hirohiko Motoki, Hideki Kobayashi, Masanori Kobayashi, Hiroyuki Nakajima, Hikaru Kimura, Eiichiro Mawatari, Hiroshi Akanuma, Toshio Sato, Souichirou Ebisawa, Yusuke Miyashita, Uichi Ikeda, On behalf of the SHINANO registry investigators, Shoji Hotta, Yuichi Kamiyoshi, Takuya Maruyama, Noboru Watanabe, Takayuki Eisawa, Shinichi Aso, Shinichirou Uchikawa, Naoto Hashizume, Noriyuki Sekimura, Takehiro Morita

10.1136/heartasia-2015-010644

August 26, 2015